Abdon - firemní informační systém

Mám přehled. Jsem online pomocník.

1

Fakturuji včas.

Určitě to znáte. Máte hotový projekt, ale fakturace vázne. Se mnou se vám to nestane. Fakturovat můžete hromadně i po položkách.

2

Řídím zakázky. Odkudkoliv.

Chcete se večer podívat, co se během dne udělalo? Potřebujete přeplánovat práci? Se mnou máte přehled o všem, co se děje.

3

Využíváme techniku na maximum. Kniha jízd.

Auta i technika potřebují používat. Naplno. S informačním systémem si je pořádně naplánujete, abyste je využívali co nejvíc a přitom optimálně.

4

Mám přehled o zaměstnancích, zákaznících i nákladech.

Každý projekt můžete sledovat v detailu, po dnech, týdnech i měsících.

Zakázky, práce

Systém pracuje s „košilkou, složkou“, jako se zakázkou. Tabulka zakázek přehledně zobrazuje jejich stav a základní informace. Přímo v Zakázce (košilce) se objevují „listy“, položky, které představují konkrétní činnost na zakázce. Vlastně zakázka může být projekt a položka jeho jednotlivé části. Karta Zakázka zobrazuje její popis, obchodníka, termíny, objednatele. Další karty pak položky, úkoly zakázky, přehled fakturace, odběratele (zákazníka), více plátců, rozvahu zakázky, přílohy. Každá karta umožňuje spravovat informace s tím spojené.

Lidské zdroje

Modul nazvaný Lidské zdroje zahrnuje potřebnou míru informací o zaměstnancích a jiných spolupracujících osobách vzhledem k firmě a také informace od firmy k lidem. Modul zahrnuje přehled pracovníků a jejich editaci, výkaz pracovníka jako nabídku různých výkazů (měsíční výkaz práce, výkaz dle zakázek, výkaz služebních cest, evidence nepřítomnosti, výkaz práce AI (autorizované osoby), výkaz odměn (vedoucí, obchodník, společník), dále měsíční souhrn výkazů (k pracovníkům), kde je tabulka mezd a jiných odměn ke zvolenému měsíci, roční souhrn pracovníka, kde je tabulka za celý rok k danému pracovníkovi a také přehled nepřítomnosti k danému měsíci pro všechny pracovníky, nebo jen vybraného pracovníka.

Úkoly a plánování

Každá zakázka a její položky mají své termíny, které si lze zobrazit v tabulce, filtrovat je a řadit. Řádky dle zakázek nebo položek jsou barevně odlišeny podle termínů. K dispozici je tak rychlý grafický přehled o jejich splnění či nesplnění.

Technika. Vozový park. Kniha jízd

Technika je obecně provozním a výrobním základem mnoha firem, bez techniky to zkrátka nejde. Proto je součástí systému také její evidence. V knize jízd si můžete evidovat všechny jízdy automaticky načtením z GPS modulu nebo si zapisovat jízdy ručně. Ke zvolenému autu se pak vypisují náklady podle kilometrů, případně stravné.

CRM – kontakty a správa zákazníků

Spravujte své obchodní subjekty a kontaktní osoby. Založení subjektu snadno uděláte přes IČ z veřejného rejstříku, případně jej můžete zapsat ručně. Pro subjekt je možno vložit potřebná pole pro zajištění fakturace, kontaktů a dalších doplňujících údajů. V tabulce kontaktních osob je možno vyhledávat osoby a jejich různé údaje. Součástí je také možnost hromadné fakturace z údajů, načtených z tabulky.

Jaká je nejrychlejší cesta ke zjištění, že by se vám Abdon mohl pro vaši práci hodit? Vyzkoušet si jej. Zdarma.

Firemní informační systém je otestovaný naším dlouholetým osobním provozem. Ručíme vám za to.

Vyzkoušet. Zdarma.

Abdon je firemní informační systém. Umí řídit zakázky, lidi, techniku. Má knihu jízd. Umí fakturovat. Obsahuje CRM.

Podpora

© 2019 - 2023 eGeomatik, s.r.o.